۳مهر, ۱۳۹۷

عقاید پزشکان در مورد مرگ

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , ,

عقاید پزشکان در مورد مرگ عقاید پزشکان در مورد بیماری مرحله ی انتهایی و مردن، بزرگ ترین مانع سر راه توسعه ی مراقبت های پایان عمر بوده است. کوبلر روس در نظریه ی خود درباره ی مرگ و چگونگی مردن در سال ۱۹۶۹ منتشر شد، نگرانی های مربوط به بیماری خطرناک و مردن را روشن ساخت. در آن زمان خیلی عادی بود که بیمار از تشخیص های تهدید کننده ی حیات، به خصوص سرطان، با خبر نباشد و پزشکان و پرستاران نیز از بحث های باز در مورد مرگ و […]
ادامه مطلب