۳۱شهریور, ۱۳۹۷

آسایشگاه

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , ,

آسایشگاه در طول سالها، اجتماع قادر به مقابله به طور مناسب با بیماران در مراحل پیشرفته ی سرطان نبود و بیمارانی که در محیط های مراقبتی حاد فوت کردند، بیشتر از افرادی بودند که در خانه از آنها مراقبت می شد. نیازهای بیماران مبتلا به بیماری های نهایی به خوبی توسط یک برنامه ی جامع تنظیم شده برطرف می شود که این برنامه بر کیفیت زندگی بیمار، تسکین علایم، تدارک حمایت روحی و روانی برای بیمار و خانواده اش در هنگامی که مراقبت و کنترل بیماری امکان پذیر نیست، تمرکز […]
ادامه مطلب