خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل مدیــــکو شامل :

سرم تراپی در منزل

تزریقات در منزل

پانسمان در منزل

کشیدن بخیه در منزل

باز کردن گچ جراحی در منزل

گذاشتن سوند ادراری در منزل

گذاشتن لوله معده ای در منزل

گاواژ کردن در منزل

تزریق سرم در منزل

آزمایش خون در منزل

نمونه گیری خون در منزل

ساکشن کردن حلق در منزل

خدمات آی سی یو در منزل

خدمات مراقبتی در منزل

سوندگذاری در منزل