۹تیر, ۱۳۹۷

انتشار لنفاوی و خونی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

انتشار لنفاوی و خونی لنف و خون، دو مکانیسم اصلی انتشار سلول های سرطانی می باشند. شایع ترین مکانیسم ریشه دوانی، انتشار لنفاوی است که در طی آن سلول های توموری در مسیر گردش لنفاوی منتشر می گردند. توده توموری از طریق مایع بین سلولی که با مایع لنفاوی در ارتباط است، وارد کانال های لنف می شود. علاوه بر این، سلول های بدخیم ممکن است که عروق لنفاوی را از طریق تهاجم به آنها سوراخ کنند. سپس با گردش لنف، سلول های بدخیم در غدد لنفاوی مستقر شده و […]
ادامه مطلب

۷تیر, ۱۳۹۷

ویژگی های سلول های بدخیم

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

ویژگی های سلول های بدخیم علی رغم تفاوت های فردی، همه ی سلول های سرطانی دارای برخی از خصوصیات سلولی مشترک از نظر غشای سلولی پروتئین های خاص، هسته، اشکالات کروموزومی و بالاخره سرعت میتوز و رشد می باشند. غشاهای سلولی در سلول های سرطانی تغییر می یابد که این امر جابه جایی مایع را در درون و بیرون سلول متأثر می سازد. همچنین غشای سلول های بدخیم حاوی پروتئین هایی هستند که آنتی ژن های مخصوص تومور نامیده می شود( برای مثال آنتی ژن مولد سرطان در جنین و یا […]
ادامه مطلب

۷تیر, ۱۳۹۷

پاتوفیزیولوژی فرآیند بد خیمی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاتوفیزیولوژی فرآیند بد خیمی سرطان یک فرآیند بیماری است و با تغییر شکل یافتن یک سلول غیرطبیعی که از طریق جهش های ژنتیکی DNA سلولی به وجود می آید. آغاز می گردد. این سلول غیر طبیعی با تولید مثل غیر جنسی شروع به تکثیر غیر عادی می کند، یعنی سیگنال های مربوط به تنظیم رشد سلول در محیط اطراف سلول به وجود می آید، آغاز می گردد. این سلول غیر طبیعی با تولید مثل غیر جنسی شروع به تکثیر غیر عادی می کند، یعنی سیگنال های مربوط به تنظیم رشد […]
ادامه مطلب

۷تیر, ۱۳۹۷

تداوم مراقبت

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

تداوم مراقبت با توجه به عوارض جسمی که پس از شوک وجود دارد، بیمار باید بعد از ترخیص در تسهیلات  مراقبتی دراز مدت یا مراکز توان بخشی تحت مراقبت باشد. ممکن است که مراقبت در خانه ادامه یابد. پرستار مراقب در خانه، وضعیت جسمی بیمار را بررسی کرده و بهبود وی را مدنظر قرار می دهد. همچنین کفایت درمان های انجام شده در منزل، توانایی سازگاری بیمار و خانواده ی او با اقدامات درمانی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. تا بهبود کامل، بیمار احتیاج به نظارت های دقیق پزشکی دارد. […]
ادامه مطلب

۶تیر, ۱۳۹۷

تدابیر طبی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

تدابیر طبی پیشگیری از ایجاد MODS مقدم بر درمان آن می باشد بیماران مسن به علت کاهش ذخایر فیزیولوژیک و فرآیند طبیعی دژنراتیو خصوصاٌ تضعیف سیستم ایمنی، در معرض خطر بیشتر MODS هستند. شناخت سریع و گزارش نشانه های اولیه عفونت در درمان بیماران سالمند مبتلا به MODS ضروری است. تغییرات جزیی در وضعیت ذهنی یا افزایش یافتن تدریجی درجه حرارت علایم هشدار دهنده اولیه هستند. سایر بیماران در معرض خطر MODS شامل بیماران مبتلا به بیماری های مزمن سوءتغذیه، بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی و زخم های ناشی از […]
ادامه مطلب

۵تیر, ۱۳۹۷

پاتوفیزیولوژی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاتوفیزیولوژی MODS در اثر خون رسانی ناکافی به بافت ها پدید آمده و می تواند عارضه ی هر نوع شوکی باشد. مکانیسم دقیق MODS هنوز شناخته باقی مانده است. اگر چه MODS اغلب اوقات در پایان سلسله مراحل متوالی شوک پدید می آید، یعنی هنگامی که خون رسانی بافتی دیگر به نحو مؤثر به حالت اولیه ی خود باز نمی گردد. نمی توان پیش بینی کرد در کدام یک از بیماران دچار شوک، MODS اتفاق خواهد افتاد، زیرا بیشتر آسیب دیدگی اندام در سطح سلولی می باشد و بنابراین امکان […]
ادامه مطلب

۴تیر, ۱۳۹۷

تدابیر پرستاری

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

تدابیر پرستاری پرستار نقش مهمی در پیشگیری از شوک آنافیلاکتیک دارد؛ تمامی بیماران از نظر سابقه ی آلرژی و واکنش های قلبی به آنتی ژن ها ( نظیر داروها، فرآورده های خونی، غذا، مواد حاجب و لاتکس) بررسی شده و سابقه ی آلرژی، به اطلاع سایرین رسانده شود. علاوه بر این، میزان آگاهی بیمار و خانواده ی وی در رابطه با عوامل آلرژن و اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از تماس های بعدی با آنتی ژن نیز بررسی می شود. پس از شناسایی آلرژی های جدید به بیمار توصیه می […]
ادامه مطلب

۳تیر, ۱۳۹۷

شوک آنافیلاکتیک

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

شوک آنافیلاکتیک شوک آنافیلاکسی به سرعت روی می دهد و مرگبار است. شوک آنافیلاکتیک در اثر واکنش های آلرژیک شدید در بیماری که قبلاٌ بر علیه یک جسم خارجی ( آنتی ژن) در بدنش آنتی بادی تولید شده است، ایجاد می شود. بنابراین بیمارانی که زمینه ی آلرژیک شناخته شده ای دارند، باید از عواقب قرارگرفتن در معرض مواد آلرژن آگاه شوند و از پلاک یا کارت شناسایی که حساسیت های آنان را نشان دهد، استفاده کنند. این امر از تجویز ناخواسته داروهایی که موجب شوک آنافیلاکتیک در بیمار می […]
ادامه مطلب

۲تیر, ۱۳۹۷

شوک نوروژنیک

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

شوک نوروژنیک در شوک نوروژنیک، وازودیلاتاسیون در اثر فقدان تعادل بین تحریکات سمپاتیک و پاراسمپاتیک ایجاد می شود. تحریکات سمپاتیک باعث انقباض عضلات صاف عروقی شده و تحریکات پاراسمپاتیکی باعث انبساط و ریلکس شدن عضلات صاف عروق می شود. بیمار عمدتاٌ تحریک پاراسمپاتیکی را تجربه می کند که باعث اتساع عروق به مدت طولانی شده و منجر به هیپوولمی نسبی می شود. اگر چه حجم خون کافی است، به دلیل انبساط عروقی، حجم خون جابه جا شده و افت فشار خون ایجاد می گردد. تحریکات بیش از حد پاراسمپاتیک در شوک نوروژنیک […]
ادامه مطلب

۱تیر, ۱۳۹۷

تغذیه درمانی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

تغذیه درمانی  در  شوک سپتیک، ( استفاده از تغذیه ی کمکی با روش های تهاجمی برای بیمار ضروری است، زیرا سوءتغذیه موجب کاهش مقاومت بیشتر بیمار نسبت به عفونت می شود. تغذیه ی کمکی باید در ۲۴ ساعت اول بعد از پذیرش در ICU آغاز شود. انفوزیون مداوم انسولین باید انجام گردد تا هیپرگلیسمی را کنترل کند. تغذیه ی روده ای نسبت به تغذیه به روش تزریقی ( TPN) ترجیح داده می شود، زیرا خطر عفونت از محل کاتترهای وریدی وجود داشته، ولی اگر کاهش خون رسانی به دستگاه گوارش […]
ادامه مطلب