نوار قلب در منزل

نوار قلب در منزل

الکتروکاردیوگرام یا نوارقلب ثبت نوشتاری پتانسیلهای تولید شده توسط قلب و در واقع نوار فعالیت الکتریکی قلب است . نوار قلب یکی از بی خطرترین و ساده ترین اقداماتی است که اطلاعاتی ارزشمند در مورد قلب به پزشک میدهد . نوار قلب در بررسی دردهای قلب و سکته های قلبی ارزش خاصی دارند و به عنوان اقداماتی روتین در تمام کسانی که مشکوک به مشکلات حاد قلبی باشند صورت میگیرد

این فرآیند که توسط پزشک مربوطه و یا پرستاران انجام میشود هیچ گونه ضرری نداشته و میتواند در منزل بیماران نیز انجام میشود که با دستگاه های پرتابل نوار قلب امکان پذیر است