مروری اجمالی برشوک

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , | دیدگاه ها: | خرداد ۴ام, ۱۳۹۷

مروری اجمالی برشوک

بهترین تعریف شوک، وضعیتی است که خون رسانی به سلول ها در حد مناسب صورت نگرفته و در نتیجه اکسیژن و مواد غذایی به میزان کافی در اختیار سلول قرار نمی گیرد تا از اندام های حیاتی و عملکردهای سلولی حمایت به عمل آید ( فن رودن، بولتون، وری؛ ۲۰۰۸). برای این که جریان کافی به بافت ها و سلول ها برسد، باید شرایط زیر فراهم باشد: پمپاژ قلبی مناسب، سیستم عروقی و یا جریان خون مؤثر و حجم خون مناسب . وقتی یکی از این شرایط اختلال پیدا کند، جریان خون به بافت ها تهدید شده یا به مخاطره می افتد. بدون درمان، جریان ناکافی خون به بافت ها موجب اکسیژن رسانی و تغذیه نامطلوب به سلول ها، هیپوکسی سلول، مرگ سلولی، بروز اختلال عملکرد اندام ها و نهایتاٌ مرگ می شود.

شوک روی تمام سیستم ها اثر می گذارد. بسته به علل ایجاد کننده، شوک ممکن است به طور سریع یا آهسته پیشرفت کند. در طی شوک، بدن برای بقا تلاش می کند و تمام مکانیسم های هموستاتیک را برای برقراری جریان خون و اصلاح خون رسانی به کار می گیرد. هر صدمه ای به بدن وارد می شود، می تواند آبشاری از رویدادها که منجر به کاهش خون رسانی بافت میشود، آغاز نمایید. بنابراین هر بیمار، با هر بیماری ممکن است بدن را در معرض خطر شوک قرار دهد. با توجه به فرآیندهای پاتوفیزیولوژیک زمینه ای ولیه و اختلالات موجود، حالات مختلفی برای شوک دسته بندی شده است ( شوک هیپوولمیک، شوک کاردیوژنیک، شوک جریانی).

صرف نظر ز علت اولیه ایجادکننده ی شوک، تحقیقات نشان داده که واکنش های فیزیولوژیک معینی در همه ی انواع شوک ایجاد می شود. این واکنش های فیزیولوژیک به صورت هیپوپرفیوژن بافت ها، هیپرمتابولیسم، فعال شدن واکنش های التهابی تعریف می شود. پاسخ بدن نسبت به شوک به وسیله ی فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک و تحریک وضعیت هیپرمتابولیک و واکنش التهابی مشخص می شود. به محض وقوع شوک، آن چه در زنده ماندن بیمار مؤثر واقع می شود، توانایی پاسخ دهی مؤثر بدن به شوک است نه عامل ایجاد کننده ی اولیه.شکست مکانیسم های جبرانی در بازگرداندن تعادل فیزیولوژیکی، مسیر نهایی تمام انواع شوک خواهد بود که نهایتاٌ به اختلال عملکرد اندام و یا مرگ منجر می شود( کوچی، کیملین، والش و همکاران، ۲۰۰۷؛ دلینگر، لوی، کارلت و همکاران، ۲۰۰۸؛ کینگ، ۲۰۰۷؛ فن رودن و همکاران، ۲۰۰۸).

مراقبت پرستاری از بیماران مبتلا به شوک، نیازمند بررسی سیستماتیک مداوم می باشد. تعدادی از مداخلات مربوط به شوک به همکاری نزدیک سایر اعضای تیم بهداشتی و دستورات پزشک نیازمند است. پرستار باید این دستورات را پیش بینی کند، زیرا اقدام سریع و دقیق آنها ضروری است.

 


مطالب مرتبط :

آزمایش خون در منزل

آمبولانس خصوصی

اکو قلب در منزل

اکو و نوار قلب در منزل

تزریقات در محل

تزریقات در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پزشکی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

گفتاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل

درمان در منزل

رادیولوژی در منزل

سونوگرافی در محل

آزمایش خون در منزل

خدمات پرستاری در منزل

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت متخصص در منزل

 

ارسال پاسخ