مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمند در منزل

پرستاری و مراقبت از سالمندان در جهت شادابی و پویایی آنها یکی دیگر از هداف شرکت شفا طب میباشد

تمامی پرسنل ما دارای تعهد کاری بالا میباشند و میتوانید بیمار خود را با خیال راحت به پرستاران ما بسپارید و  دیگر نگران سالمندان , بیماران و کودکان خود نباشید

مرکز ما به صورت تمام وقت در حال خدمت رسانی میباشد . حتی در مواقع تعطیطات هم میتوانین با مشاورین ما در هر زمینه صحبت کنید و خدمات درخواستی را به نحواحسن و در مدت زمان کوتاه از ما دریافت کنید