سونوگرافی در منزل

سواکو گرافی یا صوت نگاری

اکو گرافی یا صوت نگاری که بیشتر سونوگرافی شناخته میشود یکی از روش های تشخیص بیماری در علم پزشکی است که در این فرآیند پزشک سونولوژیسم با قرار دادن وسیله خاص سونوگرافی روی بدن بیمار و همچنین فرستادن امواج صوتی به بدن بیمار و مجددا دریافت بازتاب امواج به دستگاه میتوانند مشکل بیمار را متوجه شوند .

سونوگرافی یا صوت نگاری از امواج صوتی استفاده میکند که هیچ گونه ضرر و آسیبی برای بیمار ندارد و در صورت برخورد با بافتهای بدن هیچ مشکلی ایجاد نمیکند .

امروزه سونوگرافی فقط داخل بیمارستان ها و مراکز درمانی انجام نمیشود بلکه پزشکان سونولوژیسم میتوانند به منزل شما آمده و با استفاده از دستگاه های پرتابل سونوگرافی را در منزل شما انجام دهند .

 

مطالب مرتبط :


 

آزمایش خون در منزل

آمبولانس خصوصی

اکو قلب در منزل

اکو و نوار قلب در منزل

تزریقات در محل

تزریقات در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پزشکی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

گفتاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل

درمان در منزل

رادیولوژی در منزل

سونوگرافی در محل

آزمایش خون در منزل

خدمات پرستاری در منزل

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت متخصص در منزل

آزمایش خون در منزل

آمبولانس خصوصی

اکو قلب در منزل

اکو و نوار قلب در منزل

تزریقات در محل

تزریقات در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پزشکی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

گفتاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل

درمان در منزل

رادیولوژی در منزل

سونوگرافی در محل

آزمایش خون در منزل

خدمات پرستاری در منزل

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت متخصص در منزل

آزمایش خون در منزل

آمبولانس خصوصی

اکو قلب در منزل

اکو و نوار قلب در منزل

تزریقات در محل

تزریقات در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پزشکی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

گفتاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل

درمان در منزل

رادیولوژی در منزل

سونوگرافی در محل

آزمایش خون در منزل

خدمات پرستاری در منزل

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت متخصص در منزل

آزمایش خون در منزل

آمبولانس خصوصی

اکو قلب در منزل

اکو و نوار قلب در منزل

تزریقات در محل

تزریقات در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پزشکی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

گفتاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل

درمان در منزل

رادیولوژی در منزل

سونوگرافی در محل

آزمایش خون در منزل

خدمات پرستاری در منزل

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت متخصص در منزل