خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل

شرکت شفا طب عرفان تمامی خدمات پرستاری که شامل تزریقات , سرم تراپی , گاواژ , سوندگذاری , پانسمان , نمونه گیری ,  نوار قلب و… میباشد را در منزل شما و بدون جابه جایی بیمار توسط کارشناسان پرستاری که پرسنل مجرب و دارای سابقه ی کاری بالا هستند انجام میدهد و همچنین متعهد میشود که تمام خدمات آنگونه که شما میخواهید باشد

انجام خدمات پرستاری در منزل این امکان را فراهم میکند که تمامی خدمات در محیطی به دور از آلودگی و بدون انتقال بیمار به مراکز درمانی انجام شود