خدمات آی سی یو در منزل

خدمات آی سی یو در منزل

خدمات آی سی یو در منزل یکی دیگر از امکاناتی است که شفا طب عرفان در اختیار بیماران و خانواده ی بیماران قرار میدهد تا بتوانند تمامی خدمات آی سی یو را در منزل برای بیمار خود فراهم کنند .

این امکان بسیاری از مشکلات را بر طرف میکنند زیرا دیگر نیازی نیست بیمار در بیمارستان و محیطی آلوده بستری شود و همچنین همراهان بیمار دیگر نیازی نیست به عنوان همراه به مدت های طولانی در بیمارستان بمانند.

خدمات آی سی یو در منزل توسط تیم پرستاری و پزشکی انجام میشود و بیمار کاملا تحت نظر تیم قرار دارد و مرتبا توسط پزشک و یا پرستاران کنترل میشود.