اکو قلب در منزل

اکو قلب در منزل

پژواک نگاری قلب یا اکو کاردیوگرافی روشی ایمن و غیر تهاجمی میباشد که با استفاده از امواج صوتی بی ضرر ساختمان داخلی قلب را برای پزشکان به نمایش میگذارد و در حقیقت به عنوان استاندارد تشخیص بیماری های قلبی و عروقی تلقی میشود .

اساس اکوکاردیوگرافی این است که امواج صوتی با فرکانس بالا به قلب هدایت میشود و پژواک آن توسط گیرنده خاصی گرفته میشود به عبارت دیگر هیچگونه اشعه یا موج خطرناکی به فرد انتقال پیدا نمیکند و امواج صوتی ساده برای تصویر برداری مورد استفادهقرار میگیرند.

شفا طب عرفان با انجام اکو قلب در منزل این امکان را به شما و بیمارتان میدهد که با خیالی آسوده و بدون مراجعه به بیمارستان و مراکز درمانی اکوی قلب را توسط پزشکان متخصص گرفته و بیمار مورد معالجه قرار گیرد.