22ژوئن, 2018

تغذیه درمانی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

تغذیه درمانی در  شوک سپتیک، ( استفاده از تغذیه ی کمکی با روش های تهاجمی برای بیمار ضروری است، زیرا سوءتغذیه موجب کاهش مقاومت بیشتر بیمار نسبت به عفونت می شود. تغذیه ی کمکی باید در 24 ساعت اول بعد از پذیرش در ICU آغاز شود. انفوزیون مداوم انسولین باید انجام گردد تا هیپرگلیسمی را کنترل کند. تغذیه ی روده ای نسبت به تغذیه به روش تزریقی ( TPN) ترجیح داده می شود، زیرا خطر عفونت از محل کاتترهای وریدی وجود داشته، ولی اگر کاهش خون رسانی به دستگاه گوارش […]
ادامه مطلب

21ژوئن, 2018

تدابیر طبی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تدابیر طبی درمان کنونی سپسیس و شوک سپتیک، شامل شناسایی و رفع علت عفونت است.اهداف در حال حاضر در برگیرنده اقداماتی چون شناسایی و درمان بیماران در مراحل اولیه ی سپسیس ظرف مدت 6 ساعت می باشند تا به این ترتیب بیمار به نتایجی بهینه دست یابد. برای کمک به شناسایی بیماران دچار سپسیس شدید، می توان از چندین ابزار غربالگری مختلف استفاده کرد.به منظور کنترل وضعیت بیمار، شناسایی سریع منشأ عفونت بسیار مهم وحیاتی است. نمونه های به دست آمده از خون، خلط، ادرار، ترشحات زخم و نیز نوک کاتترهای […]
ادامه مطلب

20ژوئن, 2018

پاتوفیزیولوژی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,

پاتوفیزیولوژی میکروارگانیسم های گرم منفی، شایع ترین عامل میکروبی شوک سپتیک هستند، هر چند که وقوع شوک سپتیک با عوامل عفونی دیگری نظیر باکتری های گرم مثبت نیز در حال افزایش است. در حال حاضر باکتری های گرم مثبت مسئول 50% از عفونت های خون هستند. دیگر عواملی عفونی در شوک سپتیک، ویروس ها و قارچ ها می باشند و تخمین زده شده که در 20% تا 30% بیماران مبتلا به سپسیس شدید، منبع اصلی عفونت شناسایی نمی شود. پس از هجوم میکروارگانیسم ها، بدن بیمار پاسخ های ایمنی را نشان خواهد […]
ادامه مطلب

19ژوئن, 2018

شوک جریانی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , ,

شوک جریانی شوک توزیعی و یا شوک جریانی، در اثر جابه جایی های غیر طبیعی حجم خون و تجمع آن در عروق خونی محیطی پدید می آید. در این حالت نوعی هیپوولمی نسبی به وجود می آید، زیرا خون کافی به قلب برنمی گردد و در نهایت موجب کاهش میزان خون رسانی بافت ها می شود. توانایی انقباض عروقی به بازگشت خون به قلب کمک می کند تون عروقی توسط مکانیسم های تنظیم کننده ی موضعی مثل نیاز بافت ها به اکسیژن و مواد غذایی تعیین می شود. بنابراین شوک […]
ادامه مطلب

19ژوئن, 2018

تدابیر پرستاری (پیشگیری از شوک کاردیوژنیک)

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , ,

تدابیر پرستاری پیشگیری از شوک کاردیوژنیک در برخی موارد با شناسایی افراد در معرض خطر و تجویز به موقع اکسیژن کافی برای عضله ی قلب و کاهش فشار کار بر قلب، می توان از بروز شوک کاردیوژنیک جلوگیری کرد. این امر از طریق حفظ انرژی بیمار، تسکین فوری درد و رساندن اکسیژن کافی انجام می شود. با این حال، در اغلب موارد نمی توان از شوک کاردیوژنیک پیشگیری کرد. در چنین مواردی اقدامات پرستاری به شکل همکاری با سایر اعضای تیم بهداشتی برای پیشگیری از پیشرفت شوک به منظور برقراری […]
ادامه مطلب

17ژوئن, 2018

اولین خط درمانی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , ,

اولین خط درمانی اکسیژن رسانی در مراحل اولیه شوک تجویز اکسیژن به میزان 2تا6 لیتر در دقیقه به وسیله ی کانولای بینی می تواند درصد اشباع اکسیژنی را به 90% برساند. اندازه گیری سطح گازهای شریانی و پالس اکسی متری می تواند در شناشایی این که بیمار به روش های تهاجمی تر اکسیژن رسانی نیاز دارد یا خیر، کمک کننده باشد. کنترل درد. اگر بیمار درد قفسه ی سینه داشته باشد، برای تسکین درد می توان از تزریق IV مورفین استفاده کرد. مورفین علاوه بر تسکین درد، عروق خونی را نیز […]
ادامه مطلب

17ژوئن, 2018

شوک کاردیوژنیک

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , ,

شوک کاردیوژنیک شوک کاردیوژنیک هنگامی رخ می دهد که قلب قادر به انقباض و پمپ خون نبوده و اکسیژن رسانی به بافت ها و قلب کافی نباشد. علل شوک کاردیوژنیک کرونری و غیر کرونری شناخته شده است. شوک کاردیوژنیک کرونری شایع تر از شوک کاردیوژنیک غیر کرونری است و غالباٌ در بیمارانی که دچار سکته ی قلبی شده اند، مشاهده می شود. شوک کاردیوژنیک کرونری در هنگامی که قسمت بزرگی از میوکارد بطن چپ تخریب شده باشد، ایجاد می شود. بیماران دچار انفارکتوس دیواره قدامی قلب، بیشتر در معرض شوک کاردیوژنیک قرار  دارند، زیرا صدمه […]
ادامه مطلب

9ژوئن, 2018

درمان دارویی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , ,

درمان دارویی اگر مایعات تجویزی شوک هیپولمیک را برطرف نکرد، در آن صورت از داروهای وازواکتیو استفاده خواهد شد تا از نارسایی قلبی جلوگیری به عمل آید. اگر دهیدراسیون عامل زمینه ای شوک هیپولمیک است، باید داروهایی که علت دهیدراسیون را از بین می برند، تجویز شوند. به عنوان مثال، اگر دهیدراتاسیون به طور ثانویه در اثر هیپرگلسیمی ایجاد شده، انسولین تجویز می شود. اگر دیابت بی مزه عامل باشد، دسموپرسین ( DDVP) باید تجویز شود و اگر به علت اسهال ایجاد شده، داروهای ضداسهال و برای استفراغ، داروهای ضداستفراغ […]
ادامه مطلب

9ژوئن, 2018

پاتوفیزیولوژی

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , ,

پاتوفیزیولوژی شوک هیپوولمیک ممکن است در اثر اتلاف مایعات خارج سلولی مثل خونریزی های تروماتیک یا جابه جایی مایعات داخل بدن مثل دهیدراسیون شدید، ادم شدید یا آیست به وجود آید. اتلاف مایعات و جابه جایی مایع بین فضای داخل عروقی و فضای بینابینی می تواند موجب کاهش حجم داخل عروق شود. توالی رویدادها در شوک هیپوولمیک با کاهش حجم داخل آغاز می شود. این حالت باعث کاهش بازگشت خون سیاهرگی به قلب و در نهایت کاهش پرشدگی بطن می گردد. کاهش پرشدگی بطن نیز موجب کاهش حجم ضربه ای […]
ادامه مطلب

2ژوئن, 2018

حمایت تغذیه ای

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , ,

حمایت تغذیه ای حمایت تغذیه ای، یکی از ابعاد مهم مراقبتی برای درمان شوک است. افزایش سرعت متابولیسم در هنگام شوک باعث بالا رفتن نیاز به انرژی و بنابراین افزایش نیاز بیمار به کالری می شود. در مرحله ی شوک، بیمار به بیش از 3000 کالری در روز نیاز دارد. ترشح کاتکول آمین ها در مراحل اولیه ی شوک موجب تخلیه دخایر گلیکوژن در مدت 8 تا 10 ساعت می شوند. از این پس نیازمندی های انرژی بدن توسط تحلیل توده ی عضلانی یا توده ی بدون چربی بدن تأمین […]
ادامه مطلب