22جولای, 2017

ویژگیهای بخش ICU

توسط: | برچسب ها:

ویژگیهای بخش ICU  تعریف بخش ICU : بخشی است که بدحال ترین بیماران بسیار بدحال، بوسیله لایق ترین پرستاران (پزشکان و پرسنل دیگر)، تحت بهترین شرایط و جدیدترین و مجهزترین وسایل در دسترس، تحت مراقبت و معالجه قرار می گیرند. بطور کلی مراقبت و نظارت در بخش ICU بطور مداوم و دقیق انجام می شود. استفاده از روشهای جدید جراحی و معالجه بدون وجود بخش ICU امکان پذیر نیست. تاریخچه تاسیس بخش ICU: تاریخچه تاسیس بخش ICU به زمان جنگ جهانی دوم در سال 1940 بر می گردد. در آن […]
ادامه مطلب

22جولای, 2017

آموزش به بیماران دارای دستگاه پیس میکر (در زمان ترخیص)

توسط: | برچسب ها:

آموزش به بیماران دارای دستگاه پیس میکر (در زمان ترخیص) 5 – در فرودگاه فلزیاب به وسیله روکش فلزی پیس میکر تحریک می شود. افراد محافظ در این زمینه را مطلع می کنیم. هنگام مسافرت با هواپیما از نشستن نزدیک بال هواپیما (بخاطر نزدیکی به موتور هواپیما) و نزدیک محل آماده کردن غذا (بخاطر وجود اجاق های ماکروفر)، خودداری شود. 6- دزدگیر فروشگاهها روی عملکرد پیس میکر تاثیر دارند. در صورت بروز علایم ناگهانی (بی نظمی و طپش قلب) ، سریعا از محل دور شده و مسئولین فروشگاه را مطلع […]
ادامه مطلب

22جولای, 2017

مراقبتهای پرستاری بعد از قرار دادن دستگاه پیس میکر داخلی

توسط: | برچسب ها:

مراقبتهای پرستاری بعد از قرار دادن دستگاه پیس میکر داخلی -8- بعد از نصب پیس میکر دائم ، پیس میکر موقت مدتی باقی می ماند. در صورت اختلال در پیس میکر دائم، پیس میکر موقت را روشن می کنیم . در صورت خوب کار کردن پیس میکر دائم ، پیس میکر موقت بعد از 3-2 روز خارج می شود. 9- برای دادن شوک الکتریکی به بیمار، محل قرارگیری پدالها باید 10Cm از ژنراتور فاصله داشته باشد. در صورت استفاده از پیس میکر موقت، قبل از دادن شوک الکتریکی، ژنراتور را […]
ادامه مطلب

22جولای, 2017

نکات مورد توجه در استفاده از پیس میکر پوستی

توسط: | برچسب ها:

نکات مورد توجه در استفاده از پیس میکر پوستی از نکات مورد توجه در استفاده از پیس میکر پوستی اینکه ، ناحیه ای از پوست که زیر الکترود قرار می گبرد باید تمیز و خشک شود. اگر موهای روی سینه زیاد و ایجاد اشکال نماید آنها را کوتاه می کنیم. حاشیه چسبنده الکترود ها به ژل آغشته نشود زیرا وجود ژل روی لبه های الکترود ممکن است سبب سوختگی پوست شود. عوارض پیس میکر پوستی شامل ؛ انقباض عضلات و درد ناحیه، و سوختگی موضعی می باشد. برای کاهش اضطراب، […]
ادامه مطلب

22جولای, 2017

گذاشتن پیس میکر دائم از راه قفسه سینه

توسط: | برچسب ها:

گذاشتن پیس میکر دائم از راه قفسه سینه در این روش قفسه سینه بیمار در فضای بین دنده ای پنجم باز شده و سپس الکترود را به اپیکارد بطن چپ بخیه می زنند، ژنراتور پیس میکر را در زیر پوست ناحیه شکمی جاگذاری می کند. گذاشتن پیس میکر دائم از راه وریدی : شبیه به نصب پیس میکر موقت از راه وریدی می باشد، به این تفاوت که جعبه ژنراتور پیس میکر در یک محفظه کوچک در زیر پوست ناحیه زیر استخوان ترقوه راست یا چپ قرار می گیرد. اغلب […]
ادامه مطلب

22جولای, 2017

انواع پیس میکرها بر اساس مدت استفاده

توسط: | برچسب ها:

انواع پیس میکرها بر اساس مدت استفاده پیس میکر ها براساس مدت استفاده، به دو نوع پیس میکر موقت دائم و تقسیم بندی می شوند. الف: پیس میکر موقت: در مواقع اورژانسی (مانند ایست قلبی) یا بطور انتخابی (مثلا قبل از جراحی قلب)، و کلا زمانی که بیمار برای دوره کوتاه مدت (حدود 2 هفته ) نیاز به پیس میکر دارد از پیس میکرهای موقت استفاده می شود. این نوع پیس میکر به دو روش، از راه قفسه سینه و از راه وریدی استفاده می شود. 1- گذاشتن پیس میکر […]
ادامه مطلب

19جولای, 2017

طبقه بندی دستگاه های پیس میکر بر اساس روش کد گذاری

توسط: | برچسب ها:

طبقه بندی دستگاه های پیس میکر بر اساس روش کد گذاری بدین ترتیب، پیس میکر VOO دارای کیفیت Fix Rate می باشد. این  پیس میکر ممکن است با عملکرد قلب تداخل کرده، امواج خود را روی موج T فرستاده، و سبب بروز پدیده R  on T و آریتمی های خطرناک بطنی شود. انتخاب پیس میکر مناسب به وضعیت بالینی بیمار، نوع آریتمی ، و تعداد ضربان قلب بیمار بستگی دارد. رایج ترین دستگاههای پیس میکر مورد استفاده، نوع VVI و DDD می باشد. پیس میکر نوع VVI در ایران نیز […]
ادامه مطلب

19جولای, 2017

بررسی عملکرد پیس میکر در EKG

توسط: | برچسب ها:

بررسی عملکرد پیس میکر در EKG -حرف سوم کد: نشان دهنده کیفیت یا پاسخ پیس میکر به غعالیت الکتریکی حس شده در حفرات قلب می باشد. حرف سوم کد ممکن است شامل موارد ذیل باشد. (Inhibited) I یا مهار شده: بر اساس کیفیت Demaand است . با توجه به تعداد ضربان قلب و ریتم قلبی بیمار ایمپالس را صادر می کند. زمانی که ایمپالس الکتریکی ضربان خود قلب حس شد، دستگاه پیس میکر ایمپالس الکتریکی نمی فرستد. (Triggered) T یا تحریک شده: بر اساس کیفیت Demand است، اما دستگاه پیس […]
ادامه مطلب

19جولای, 2017

بررسی عملکرد پیس میکر در EKG

توسط: | برچسب ها:

بررسی عملکرد پیس میکر در EKG برای بررسی عملکرد پیس میکر در EKG، باید توجه داشت در زمانی که ایمپالس الکتریکی توسط پیس میکر به قلب فرستاده می شود یک منحنی خطی یا نیزه ای (بنام SPiKe )در EKG دیده می شود. بلندی این خطوط SPiKe بستگی به میزان برون ده انرژی الکتریکی و نوع الکترود ها (یک قطبی یا دو قطبی) دارد. هر چه میزان برون ده انرژی الکتریکی پیس میکر بیشتر باشد بلندی این خطوط نیزه ای یا SPiKe بیشتر می باشد. وقتی الکترود دستگاه پیس میکر یک […]
ادامه مطلب

18جولای, 2017

پیس میکر

توسط: | برچسب ها:

پیس میکر کیفیت تقاضا (Demand) : امروزه بیشنر از این کیفیت صدور ایمپالس استفاده می شود. در این کیفیت، پیس میکر با ریتم قلبی بیمار رقابت نمی کند و روی امواج طبیعی قلب ایمپالس نمی فرستد. در این کیفیت، پیس میکر در صورت نیاز زمانی ایمپالس را می فرستد که سرعت ضربان قلب از حد تنظیم شده برای پیس میکر کمتر باشد، در این صورت پیس میکر شروع به فعالیت و فرستادن ایمپالس می کند و ضربان قلب را در حد تنظیم شده نگه می دارد. مثلا اگر سرعت از […]
ادامه مطلب